ویژه

باقالی پلو با گوشت بره شیرین پلو با مرغ - لوبیا پلو با گوشت - سبزی پلو با ماهی سفید
مرصع پلو با مرغ - آلبالو پلو با گوشت - پلو زعفرانی - ته چین مرغ و گوشت - راگو ماهی شیز
خوراک زبان - بیف استراگانوف - رولت گوشت - خوراک ژیگو -جوجه چینی - میگو سوخاری
خورشت فسنجان - خورشت آلو اسفناج - قیله کباب حلزونی گوسفندی %50-کباب برگ گوسفندی 50%
جوجه کباب مخصوص %50 - بره برریان هر 100نفر یک عدد- بوقلمون بریان هر 100نفر یک عدد
سالادها و ژله ها
ژله میوهای - کرم کارامل -شارلوت - کاستا-ترایفل میوه - سانتارول - موس شکلات - پلمبیر - کیک بستنی - کاردینا

فصل - مکزیکی - میگو - پاستا - الویه - کاردینا -اندونزی

میز اردو ویژه ترشی جات و انواع خوراک سبزیجات گرم

انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ - آب معدنی

پکیج کامل

باقالی پلو با گوشت گوسفندی- زرشک پلو با مرغ - آلبالو پلو - شیرین پلوبا مرغ - ته چین مرغ
بیف استراگانوف - خورشت فسنجان - جوجه کباب مخصوص %50
سالاد ها و دسرها
فصل - اندونزی - الویه - پاستا - کاردینا

ژله میوهای - کرم کارامل - شارلوت - پلمبیر - موس شکلاتی

انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ - آب معدنی
پذیرایی

انواع میوه فصل -شیرینی خشک 2 نوع - کیک ویژه مراسم - آب میوه طبیعی - چای و نسکافه

کلیه امکانات ظروفی ویژه میز و صندلی چیباری دیزاین آینه و شمعدان روی میز میهمان جایگاه عروس و داماد به همراه گل آرایی و نور پردازی گل آرایی میز میهمان و میز شام شمع آرایی ویژه آتش بازی در 3 مرحله شامل ورودیه عروس برش کیک تانگو
اکیپ کامل مهماندار خانم و آقا با لباس متحد الشکل و سر مهماندار ویژه هر 15نفر مهمان 1 مهماندار

دیس پرسی

منوی 1

با قالی پلو با گوشت گوسفندی - زرشک پلو با مرغ - جوجه کباب مخصوص %70

بار سالاد و دسر

سالاد فصل - سالاد اندونزی - پاستا - ژله میوه ای - کرم کارامل - پلمبیر -انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ و آب معدنی

منوی 2

باقالی پلو با گوشتت گوسفندی - پلو زعفرانی - جوجه کباب مخصوص %50 - کباب لقمه زعفرانی %50

بار سالاد و دسر

سالاد فصل - اندونزی - پاستا - ژله میوه ای - کرم کارامل - شارلوت - انواع نوشابه و دلستر قوطی -آب معدنی - دوغ

منوی 3

باقالی پلو با گوشت گوسفندی - پلو زعفرانی - کباب بختیاری مخصوص %50 - کباب لغمه زعفرانی %50

بار سالاد و دسر

سالاد فصل - اندونزی - پاستا - ژله میوه ای - کرم کارامل - شارلوت - انواع نوشابه و دلستر قوطی -آب معدنی - دوغ

ژله میوهای - کرم کارامل -شارلوت - کاستا-ترایفل میوه - سانتارول - موس شکلات - پلمبیر - کیک بستنی - کاردینا

فصل - مکزیکی - میگو - پاستا - الویه - کاردینا -اندونزی

سلف سرویس 1

باقالی پلو با گوشت گوسفندی - زرشک پلو با مرغ -شیرین پلو - ته چین مرغ - خورشت فسنجان - بیف استراگانف - مرصع پلو - پلو یونانی - سبزیجات گرم - جوجه کباب مخصوص %50
سالادها

فصل - اندونزی -الویه - پاستا - شیرازی - ژله میوه ای - کرم کارامل - شارلوت - پلمبیر - موس شکلات

انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ - آب معدنی

سلف سرویس 2

باقالی پلو با گوشت گوسفندی - زرشک پلو با مرغ - آلبالو پلو با مرغ - خوراک زبان بیف استراگانف - خورشت فسنجان - مرصع پلو - پلو یونانی - جوجه چینی

جوجه کباب مخصوص %70 - کباب لقمه زعفرانی %50

سالادها

فصل - اندونزی -الویه - پاستا -کاردینا - ژله میوه ای - کرم کارامل - شارلوت - پلمبیر - موس شکلات - سانتارول

میز اردو ویژه ترشی جات و انواع خوراک سبزیجات گرم
انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ - آب معدنی

سلف سرویس 3

باقالی پلو با گوشت گوسفندی - آلبالو پلو با مرغ - لوبیا پلو با گوشت سبزی پلو با ماهی قزل آلا - مرصع پلو با مرغ - پلو یونانی - پلو زعفرانی - ته چین مرغ و گوشت - خوراک زبان - خوراک ژیگو - راگو ماهی شیر - بیف استراگانف - خورشت فسنجان -خورشت آلو اسفناج
کباب بختیاری %50 - کباب لقمه زعفرانی %50
سالادها و دسرها

فصل - اندونزی - کلم بروکلی - الویه - کاردینا - ژامبون -پاستا - میوه فرانسوی - میگو - ژله میوه ای -کرم کارامل - شارلوت - پلمبیر - موس شکلات - کاستا - ترایفل میوه ای - سانتارول

انواع نوشابه و دلستر قوطی - دوغ - آب معدنی
میز اردو ویژه ترشی جات و انواع خوراک سبزیجات گرم