در نظر داشته باشید تیم ما از مدیریت تا کارکنان و خدمه در طول برنامه در کنار شما عزیزان حضور دارند تا شما عزیزان با خیال آسوده مراسم خود را برگزار کنید

در همین راستا مدیریت آریانا  با در نظر گرفتن تعداد میهمانان شما تعداد خدمه وهمچنین مهمانداران را برای شما محیا میسازد .

 برای ساختن شبی رویایی برای شما انواع تم ها را آماده ساختیم تا با انتخاب و سلیقه شما بهترین پذیرایی را از شما داشته باشیم .

در رابطه با طراحی سالن و باغ همانگونه که در گالری ما مشاهده نمودید چندین نوع طراحی برای انتخاب بهتر خدمت شما ارائه نمودیم و همچنین میتوانید با تعیین وقت

از مراسم های ما دیدن فرمایید (چون این امر فقط در صورت موافقت صاحب مجلس انجام میشود )