اجاره باغ - تالار -سالن  در سراسر تهران و حومه

تیم آریانا با داشتن بیش از 20 مود سالن آماده ارائه خدمات برای جشنهای شما میباشد

در نظر داشته باشید که بعد از انتخاب سالن میتوانید طراحی داخلی آن را مطابق با سلیقه خود انجام دهید البته این امکان فقط برای

یکسری از تالار ها قابل اجرا میباشد به دلیل اینکه در بعضی از موارد تالار با دکوراسیون اجاره داده میشود که این امر باعث سهولت در انتخاب میشود